Söker arbete hos oss

 

Information om behandling av personuppgifter

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss när du söker arbete här. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten. Vallonbygden AB (556381-0588) är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att användas för rekryteringsändamål och avidentifierad statistik. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Vallonbygdens berättigade intresse av att administrera bolagets rekrytering.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter du själv delar, ditt CV, ditt personliga brev och annan information, så som betyg och intyg som du lämnar till oss eller till rekryteringspartner. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från eventuella personlighetstester.

För att värna din integritet så ombeds du som sökande undvika känsliga personuppgifter som personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, brottslighet, politiskt eller fackligt engagemang i de handlingar som skickas till oss.

Vem tar del av personuppgifterna?

De som kommer ta del av personuppgifterna är de som arbetar med rekrytering. Externa samarbetspartners inom till exempel rekrytering, säkerhet och tillhandahållande av system kan komma att hantera dina personuppgifter vid eventuell fördjupad kandidatbedömning eller bakgrundskontroll för slutkandidater samt vid supportärenden gällande system. Personuppgifterna kommer huvudsakligen behandlas inom EU och EES. Om personuppgifter behandlas utanför EU och EES för Vallonbygdens räkning så upprättas ett särskilt avtal med leverantören kring överföring till tredje land för att säkerställa trygg personuppgiftsbehandling.

Lagring av personuppgifter

I samband med rekrytering kommer personuppgifter sparas för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av tillsättning av tjänst i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning. Senast två år efter avslutad rekrytering kommer uppgifterna att raderas om du inte väljer att fortfarande vara aktiv.

Frågor och funderingar

Har du frågor om rekryteringsprocessen eller det system som används för rekrytering kan du vända dig till Finspångs kommuns HR-chef.

Vid frågor om personuppgiftsbehandling inom Vallonbygden, begäran om ett registerutdrag avseende personuppgifter som finns registrerade om dig själv eller om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem. Kontakta oss på info@vallonbygden.se