Följ oss på Instagram
 

Personuppgifter

 

Hantering av dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på Vallonbygden att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Det gäller oavsett om du är vår hyresgäst, samarbetspartner , söker jobb hos oss eller hyr en fordonsplats.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Den tidigare personuppgiftslagen (PuL) förändras för att följa den nya dataskyddsförordningen som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018. Den kallas General Data Protection Regulation (GDPR).

Vallonbygden AB (556381-0588) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget.

Vad är en personuppgift och när behandlar vi personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan kopplas direkt eller spåras till en levande person. Vallonbygden behandlar personuppgifter om dig som hyresgäst när du erbjuds bostad (eller fordonsplats) hos oss, under tiden du är vår hyresgäst samt en viss tid efter att du flyttat.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som Vallonbygden behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag eller har några frågor om hur Vallonbygden behandlar dina personuppgifter ska du kontakta oss skriftligen. Ditt brev måste vara underskrivet och innehålla ditt personnummer. Svaret skickas till den adress där du är folkbokförd.

Du är välkommen att kontakta oss skriftligen om du:

  • har frågor om hur vi behandlar personuppgifter inom Vallonbygden
  • vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter
  • vill rätta felaktiga uppgifter
  • har invändningar mot behandlingen av personuppgifter
  • om du menar att vi inte har behandlat dina personuppgifter enligt gällande lag

Du har rätt att få se all information vi har om dig i våra register och du kan läsa mer i vår integritetspolicy.

Integritetspolicy