Följ oss på Instagram
 

Blanketter och broschyrer

Här finner du det blankett- och broschyrmaterial vi har tagit fram. Om det är något du saknar, kontakta oss på tfn 0122-249 50.
 

Blanketter

Autogiroanmälan

Borgensförbindelse

Checklista vid avflytt

Klagomålsbrev

Uppsägning av hyreskontrakt

Uppsägning del av hyreskontrakt

 

Broschyrer

Bostadens säkerhetshandbok

 

Hyresgästidningen BoMagasinet

BoMagasinet nr 3, 2018

BoMagasinet nr 2, 2018

BoMagasinet nr 1, 2018

BoMagasinet nr 3, 2017

BoMagasinet nr 2, 2017

BoMagasinet nr 1, 2017