Följ oss på Instagram
 

Uthyrningspolicy

Ett hyresavtal innebär en affärsförbindelse med både skyldigheter och rättigheter. Inför varje nytt kontrakt gör vi en kontroll av att vi tillsammans har förutsättningar för en trygg och fungerande bostadssituation. Det här är våra kontrollmoment:

Myndig

Den som skriver ett kontrakt med oss ska vara minst 18 år då hyresavtalet upprättas.

Betalningsförmåga

Hyran utgör normalt den största enskilda utgiftsposten för ett hushåll. Det är därför viktigt att det finns en tillräcklig och stabil inkomst. Vi utgår från att den sökandes bruttoinkomst ska uppgå till tre gånger hyran för den aktuella lägenheten. Till din inkomst får du räkna ihop inkomster och ersättningar från:

  • lön i minst sex månader framöver
  • kapitalinkomst
  • pension, sjukpenning , sjukersättning, föräldrapenning
  • företagsinkomst
  • a-kassa
  • studiemedel, inackorderingstillägg
  • av Finspångs kommun styrkt försörjningsstöd eller etableringsersättning

Fri från betalningsanmärkningar

Du ska inte ha några registrerade betalningsanmärkningar eller skulder till Kronofogdemyndigheten. Det är särskilt viktigt att du skött dina tidigare hyresbetalningar. Anmärkningar på grund av en enskild händelse eller som är att anse ringa kan godtas efter prövning. En kreditupplysning tas på samtliga kunder för att kontrollera betalningsförmåga och eventuella betalningsanmärkningar.

Goda referenser

Du ska med hjälp av referenser kunna uppvisa att det inte förekommit störningar i tidigare boende och att du inte misskött hyresbetalningar.

Regler vid omflyttning

Omflyttning betyder att man flyttar från en av våra lägenheter till en annan som också ägs av oss. Innan du blir erbjuden en ny lägenhet krävs att du bott i samma lägenhet i minst ett år utan betalningsanmärkningar eller störningar.

Val av hyresgäst

Vallonbygden förbehåller sig rätten att enligt denna policy välja hyresgäst.

Boende per lägenhet

Vallonbygden har riktlinjer i antal boende per lägenhet för att moverka trångboddhet enligt Boverkets normer. Som bostadsbolag arbetar Vallonbygden för en sund boendemiljö, där alla medlemmar i hushållet ska kunna få möjlighet till en bra och rofylld boendemiljö. Nedanstående riktlinjer gäller för samtliga hyresavtal:

Boende per lägenhet

1 rok: max 2 personer
2 rok: max 4 personer
3 rok: max 5 personer
4 rok: max 6 personer
5 rok: max 8 personer

Antal personer i hushållet ska vara rimligt ställt i förhållande till lägenhetens läge, storlek, planlösning och utrustning. Bedömningen av hur många som får bo i lägenheten är ingen fast regel och undantag kan göras för föräldrar med många barn eller när lägenheten är större än normalt. Dessa undantag bedöms från fall till fall och kontraktsinnehavaren ska bo i lägenheten och vara folkbokförd på adressen.