Följ oss på Instagram
 

Snöröjning

Snöröjningen inom Vallonbygden är ett omfattande arbete. All snöröjning inom våra områden ombesörjs av entreprenörer. De senaste åren har vi haft rejäla vintrar med kyla och förhållandevis mycket snö. Områden med garageplatser, parkeringar, entréer, gångvägar med mera ska snöröjas, sandas och saltas.

Fokus är att upprätthålla framkomligheten för viktiga samhällsfunktioner som till exempel ambulans och räddningstjänst. Detta gäller främst våra områden där det bor äldre och funktionshindrade. Så länge det snöar prioriteras därför snöröjning och halkbekämpning på dessa områden.

När det snöar kraftigt och ihållande fördröjs snöröjningen, vilket innebär att det kan dröja innan vi kommer till ditt område. Felparkerade bilar kan hindra arbetet. Hjälp oss att underlätta arbetet! Har du garage, ställ in bilen om ett snöoväder är på ingång!

Har du frågor eller synpunkter kring snöröjningen på ditt område är du välkommen att kontakta Bengt Lundqvist på tfn 070-572 16 44. Bengt är Vallonbygdens länk mellan hyresgäster och entreprenörer.