Följ oss på Instagram
 

Överlåta hyreskontrakt

Det är i princip inte möjligt att överlåta sitt hyresavtal till någon annan person. En uppsagd lägenhet erbjuds alltid de personer som står i Vallonbygdens bostadskö.

Sambos och äkta makar är undantaget

Lagen säger att ett övertagande ska accepteras om man haft ett så kallat stadigvarande gemensamt hushåll i bostaden. Praktiskt betyder detta minst två år tillsammans. I så fall kan den ena personen, även om denne inte finns inskriven på avtalet sedan tidigare, överta hyresavtalet.

Ett övertagande är också möjligt om sambo eller äkta hälft flyttade in i bostaden samtidigt, även om bara den andre parten står på hyresavtalet.

Ansökan om övertagande hanteras av Bobutiken.

Underteckning av kontrakt