Följ oss på Instagram
 

Hyresjusteringen för 2020 gäller från den 1 januari men faktureras först i april

I årets förhandling med Hyresgästföreningen gjordes en överenskommelse om att flytta datum för den årliga hyresjusteringen till den 1 april. Varför? Vallonbygden genomgår just nu en omorganisation som tar mycket tid  och kraft. Därför har vi bett Hyresgästföreningen om att få skjuta på  förhandlingen till april.

För dig som hyresgäst innebär det att du kommer att betala samma hyra som du gjort tidigare under januari, februari och mars. Först på hyresavin för april kommer du att se höjningen tillsammans med höjningen för januari-mars, som då slås ut på de resterande 12 månaderna. Det vill säga, årets höjning debiteras retroaktivt för januari-mars. Den totala hyran på årsbasis blir densamma som om höjningen aviserats från och med januari. Därefter kommer hyresförhandlingen att ske i april varje år.