Följ oss på Instagram
 

Förvaltade fastigheter

 

Vallonbygden är en del av kommunens samlade fastighetskompetens och vi förvaltar bland annat skolor, förskolor, kommunhuset, äldreboende och LSS-boende (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Totalt rör det sig om ca 154 000 kvadratmeter lokalyta. Vi är även aktiva i kommunens lokalplanering och ser till att ytorna används så effektivt som möjligt, bistår med expertis och stöd i fastighetsfrågor och ansvarar för investeringsprojekt.

Ekonomiskt är det kommunala förvaltningsuppdraget helt skilt från Vallonbygdens fastighetsbestånd.