Följ oss på Instagram
 

Bostadens säkerhetshandbok

Var tredje olycka inträffar i hemmet och varje år omkommer cirka 1900 personer i hemmen. Vanligt förekommande olyckor är fallolyckor, brännskador samt förgiftning. Genom att fästa uppmärksamheten på vad i hemmet farorna ligger, och genom att med ofta enkla medel åtgärda riskerna, kan de boende förebygga många av de olyckor som annars kan inträffa.

Vi på Vallonbygden vill medverka till ett säkrare hem. Vi vill verka för ökad trygghet och säkerhet i våra bostäder och bostadsområden. Vi vill också minska riskerna för olyckor. Dels genom de olika åtgärder som vi vidtar i våra bostadsområden. Dels geom information till våra hyregäster om hur man kan undvika att olyckor inträffar.

Den här broschyren vill hjälpa dig som hyresgäst att få en del tips om hur du själv kan medverka till att antalet olyckor minskar. Ta del av broschyrens innehåll och låt gärna alla i familjen läsa den.

Vi vill göra ditt hem tryggare!

Bostadens säkerhetshandbok

Brandsäkra dig hemma

Du har väl kollat att brandvarnaren fungerar?