Följ oss på Instagram
 

Besiktning

Inför utflyttning från lägenhet görs alltid en besiktning, en kontroll av lägenhetens skick. Bedömning görs alltid utifrån det skick lägenheten var i när du flyttade in. Finns det skador som du orsakat (onormalt slitage) blir du ersättningsskyldig. Detsamma gäller om du inte städat ordentligt vid avflyttningen.

Bedömning

Våra besiktningsmän är duktiga och har lång erfarenhet av bedömningar av lägenheter. Vid bedömningen ställer vi oss alltid frågan om skicket är acceptabelt för en ny hyresgäst.

Vi rekommenderar alltid att den avflyttande hyresgästen närvarar vid besiktningen.

Skadestånd

Utdömer vi skadestånd vid besiktningen (t.ex. skador eller bristande städning) får den avflyttande en faktura från oss. Den avflyttande får på begäran naturligtvis också en kopia på besiktningsprotokollet.

Varudeklaration till inflyttande

Även den inflyttande får på begäran en kopia på besiktningsprotokollet. Den inflyttande ska snarast efter inflyttning anmärka på fel i lägenheten eller på bedömningar i besiktningsprotokollet.

Vanliga besiktningsanmärkningar

Här är en sammanställning av de vanligaste orsakerna till att en lägenhet inte godkänns vid en besiktning:

  • fett- och nötningsfläckar på tapeter (oftast för att inte sänggavel använts)
  • tapet- och inredningsskador efter husdjur och ritmärken på tapeter
  • slagskador och åverkan på dörrar och garderober
  • målning på tapet ej fackmannamässigt rätt utfört
  • tapetsering ej fackmannamässigt rätt utfört
  • sprickor och emaljskador i badkar och tvättställ
  • fläckar och brännmärken på golvmattor
  • inredningsdetaljer i kyl o frys trasiga
  • sanitära skador (lukt och nikotin) efter husdjur eller rökning.