Följ oss på Instagram
 

Att hyra ut i andra hand

Om du inte har möjlighet att under en viss tid bo i din lägenhet kan du hyra ut den i andra hand. På så sätt behöver du inte säga upp lägenheten. En andrahandsuthyrning ska alltid godkännas av Vallonbygden.

Skäl för uthyrning

En hyresgäst måste ha beaktansvärda skäl för uthyrningen. Dessa skäl måste ha med något av följande att göra:

  • tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  • tillfällig vård eller sjukdom
  • eller andra tillfälliga familjesituationer

Varje ansökan prövas särskilt, generella tillstånd lämnas inte.

Godkännande

Inför en andrahandsuthyrning måste du tillsammans med den föreslagne andrahandshyresgästen få ett godkännande av Vallonbygden. Ni måste tillsammans besöka Bobutiken för genomgång av de bestämmelser som gäller senast 1 månad innan uthyrningen är tänkt att påbörjas.

Du har ansvar för din andrahandshyresgäst

Du som förstahandshyresgäst är alltid ansvarig för bostaden och för att andrahandshyresgästen inte missköter sig i sitt boende samt för att hyresbetalningarna kommer in i tid. Detta gäller alltså även när du har din bostad uthyrd i andra hand.

Bryter andrahandshyresgästen mot de regler som finns riskerar alltså du som förstahandshyresgäst att bli uppsagd.

 Tapphus på Bruksgatan