Följ oss på Instagram
 

Renovering av trapphus

Under mars och april månad renoveras trapphusen på Fridhemsvägen och Torstorpsvägen i Viggestorp. Trapphusen ska målas samt få ny belysning till rörelsestyrda armaturer. Innan målningen kommer samtliga plastfoder runt lägenhetsdörrarna att bytas till träfoder.

På uppdrag av Vallonbygden genomförs arbetet av DN:s Måleri och Kulturmålarna.

Under arbetets gång kan framkomligheten vara begränsad och vi ber om överseende med det.