Följ oss på Instagram
 

Trapphusmålning

Stora Allén 11 A-C genomgår just nu trapphusrenovering där vi byter belysning och målar om väggar.