Följ oss på Instagram
 

Hyrorna för 2018 klara

En överenskommelse om nya hyror för perioden januari 2018 är träffad mellan Vallonbygden och Hyresgästföreningen. Överenskommelsen innefattar följande:

  • Bostadslägenheter får en hyresjustering om 0,85 procent
  • Bostadslägenheter där hushållsel ingår i hyran, höjs elkostnadstillägget med 5,50 kronor per kvadratmeter. Det innebär att elkostnadstillägget för år 2018 är 75,50 kroner per kvadratmeter och år.
  • Bostadslägenheter med totalhyra där det ingår kostnad för värme och varmvatten med 161,00 kronor per kvadradmeter och år.
  • Garage- och parkeringsplatser för 2018 förblir oförändrade.

Överenskommelsen innebär justering av samtliga lägenheter inom Vallonbygden med ovanstående innehåll. För en typlägenhet med månadshyra på 6 000 kronor innebär höjningen om 0,85 procent en justering på 51 kronor per månad.