Följ oss på Instagram
 

Information för boende på Profilvägen 10

Från och med vecka 17, 2019-04-23 kommer Vallonbygden att påbörja utemiljöprojekt utanför Profilvägen 10. Det är absolut förbjudet att vistas innanför avspärrningarna.

Följande åtgärder kommer att genomföras:

- Ny lekutrustning
- Nya cykelgarage
- Ny belysning
- Nya planteringar/träd
- Nya bänkar och bord

Tidplan
Förberedelser              v. 17
Säkerhetsåtgärder      v. 18
Rivning                          v. 19-22
Återställning                 v. 22-35