Följ oss på Instagram
 

Bostadsmöten i ditt område

För oss på Vallonbygden är det viktigt att veta vad du som hyresgäst tycker om ditt bostadsområde. Därför anordnar vi nu bostadsmöten i våra områden där ni hyresgäster är i fokus.
Nu under våren 2018 kommer flera av Vallonbygdens bostadsområden att få besök av företagets VD Hans-Erik Olofsson, som kommer att ha med sig en områdesvärd som arbetar i bostadsområdet.
Anledningen till att Vallonbygden väljer att hålla bostadsmöten är många, under senare år har företaget märkt av att intresset har ökat för bostadsmöten och fler och fler vill påverka och göra sitt boende ännu bättre. Några konkreta exempel på frågor kan vara hur tvättstugan skall vara utformad, eller hur man som hyresgäst vill att yttre miljön med lekpark skall vara, parkeringsmöjligheter mm. Givetvis så kommer det också diskuteras vad som är på gång i ert bostadsområde, både på kort och lång sikt. Man kommer även ta upp eventuella nyproduktionsplaner och hur Vallonbygden tänker i den frågan.
Vi hoppas nu att så många hyresgäster som möjligt kommer på dom anordnade träffarna och att diskussionerna ska hålla en hög nivå, felanmälningsärenden och grannproblem är inte frågor som ska eller kommer att tas upp på bostadsmötena och det hoppas vi och tror att alla som kommer på bostadsmötet förstår.